Užduotys

Apie

Tai elektroninė mokymo ir mokymosi aplinka, kur mokytojas gali labai lengvai kurti matematikos užduotis, jas saugoti, spausdinti ar priskirti mokiniams elektroninį užduoties variantą, kur tokias pat užduotis galima pateikti interaktyviai.

Galimybės

  • Darbalapiai. Nurodžius vos kelis parametrus, vienu mygtuko paspaudimu galima sukurti pageidaujamą kiekį užduočių. Sukurtas užduotis galima išsaugoti, atspausdinti.
  • Interaktyvumas. Galima kurti interaktyvias užduotis, jas priskirti mokiniams, kurios bus automatiškai ištaisytos. Mokytojui lieka tik priskirti užduotis ir laukti rezultatų.

Matematika

Sudėtis

Sudėtis – vienas pagrindinių aritmetikos veiksmų. Paprasčiausiu atveju sudėtis du skaičius (dėmenis) paverčia vienu – suma.

(5 + 4 = 9)

Atimtis

Atimtis – aritmetinė operacija, kuria randamas dviejų dėmenų sumos nežinomas dėmuo, kai antrasis dėmuo žinomas. Ieškomas dėmuo vadinamas skirtumu, suma – turiniu, duotasis dėmuo – atėminiu.

(5 - 4 = 1)

Daugyba

Daugyba – dvinarė aritmetinė operacija. Pirmasis jos operandas vadinamas dauginiu, antrasis – daugikliu, o rezultatas – sandauga.

(5 x 4 = 20)

Dalyba

Dalyba – aritmetinė operacija, atvirkščia daugybai.

(20 : 4 = 5)

Kontaktai